Event Single

Event Info:

  • 13 May, 2019
  • 08:30 - 16:30
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ  ในวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี  ชั้น  ๔  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น

Open Imagination