แจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

แจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2559)

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแกน

ชื่อบัญชี โรงพยาบาลขอนแกน

405-1-00688-3

การจ่ายผ่านบัตรเครดิต (e-Payment)
ยังไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

*ท่านสามารถหา Registration ID ได้ใน Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้